Huren van het Wijnhuisfonds

De (monumentale) panden van het Wijnhuisfonds worden verhuurd via de stichting BOG.

Woningen van het Wijnhuisfonds
Om in aanmerking te komen voor een woning van het Wijnhuisfonds dient u als woningzoekende te staan ingeschreven bij de stichting BOG.
Ingeschrevenen worden via e-mail op de hoogte gehouden van het actuele woningaanbod en kunnen desgewenst reageren. Toewijzing gebeurt op basis van inschrijfduur en passendheid. Dit laatste heeft ondermeer betrekking op de huurprijs versus het inkomen.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om, slechts en alleen in zeer specifieke gevallen, hiervan af te wijken.

U kunt zich hier inschrijven.

Bedrijfspanden van het Wijnhuisfonds
Het actuele aanbod wordt vermeld op de website van de stichting BOG. Geïnteresseerden kunnen hierop reageren via het BOG. Ook kunt u uw wensen kenbaar maken bij de stichting BOG, telefoonnummer 0575-513829. De medewerkers van het BOG zullen u informeren in het geval er een pand beschikbaar komt dat op hoofdlijnen voldoet aan uw zoekwensen. Voor een bedrijfspand hoeft u niet ingeschreven te staan. Toewijzing gebeurt op basis van reactiedatum en passendheid.  Dit laatste heeft ondermeer betrekking op de bestemming van het bedrijfspand en de jaarcijfers versus de jaarhuur.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om, in zeer specifieke gevallen, hiervan af te wijken.