Zaadmarkt 110

Na een langdurige voorbereiding en overleg met partijen, is er begin november 2018 gestart met de restauratie van dit pand.

De oorpronkelijke structuur van de hier aanwezige kelder wordt hersteld en onderdeel gemaakt van het geheel. Tevens vinden er verduurzamingsmaatregelen plaats waaronder isolatie van zowel de kap, de gevels als de vloer. Het traditionele verwarmingssyteem (cv-ketel met gasaansluiting) wordt verwijderd en vervangen door een aansluiting op de bestaande pelletkachelinstallatie van Zaadmarkt 112. De aan te leggen vloerverwarming zal dus op duurzame wijze worden gevoed.