Lopende restauraties

Schupstoel 4
Bekijk hier het resultaat van de restauratie.