Lopende restauraties

Het Wijnhuisfonds bouwt dagelijks aan het behoud van zijn erfgoed.
In 2016/2017 wordt Schupstoel 4 gerestaureerd en opgedeeld in 3 appartementen

Schupstoel 4, aangekocht in 1997 door de voormalige NV Stadsherstel Zutphen van de DEMS en thans, na fusiedatum, in eigendom van het Wijnhuisfonds. Een rijksmonument met twee haaks op elkaar staande vleugels op de hoek van het pleintje.

Volg hier de restauratie.