Beekstraat 29, 31 & 33

Zutphen


Restauraties

Restauratie onder toezicht van het Wijnhuisfonds in 1968-1969: gevel ontpleistert, nieuwe stoep met balusters en leuning, nieuwe voordeur, herstel ramen, luiken goten en schoorstenen. In 1974 verdere restauratie van de kap.


Bijzonderheden

Eerste vermelding van dit huis en het buurhuis Zaadmarkt 86 in 1449. Honderden jaren lang werden deze huizen, dan verenigd en dan gesplitst, bewoond door voorname Zutphense families.
Eind achttiende eeuw was burgemeester Mr. Bernard Joost Verstege eigenaar en bewoner van de huizen. Zijn lotgevallen in de periode 1769-1796 zijn beschreven in de historische roman 'De oude Strijd om het Bestaan' uit 1924, van de nu vrijwel vergeten Zutphense schrijfster L.E., pseudoniem van Lyte Engelberts, (1880-1929).
Begin negentiende eeuw afbraak en herbouw met gebruikmaking van de oude middeleeuwse baksteen.
In 1904 vestigt Tjakke Berg in het pand zijn twee jaar eerder gestichte boekdrukkerij de Hoop, die in 1968 omgezet wordt in de bekende N.V. Drukkerij en Uitgeverij De Walburg Pers.
In de middelste muurdam tussen de vensters van de begane grond drie onder elkaar geplaatste gevelstenen uit 1999 van Hans 't Mannetje: (1) een zespuntige vergulde ster, (2) de toren van de Walburgkerk met in de onderrand het naamcijfer van De Walburg Pers, dat zich ook bevindt in het bovenlicht van de zijingang in het Ravenstraatje en (3) een steen met de tekst 'Alles heeft zijn uur Pred. 3:1'.


Literatuur

[1] L. E., De oude Strijd om het Bestaan, G. J. A. Ruys, Utrecht 1924.
[2] M. M. Doornink-Hoogenraad en R. Wartena, De Munt en de Gouden Sterre, Historie van Twee Zutphense Huizen, De Walburg Pers, Zutphen 1969.
[3] Ger Rietberg, Lyte Engelberts, een bijna vergeten schrijfster, Zutphen, Tijdschrift voor de historie van Zutphen en omgeving, 2000-1, blz 1-9.