Barlheze 55

Zutphen


Restauraties

Na de oorlog aangekocht als oorlogsruïne en rond 1950 gerestaureerd. Later weer verkocht.


Bijzonderheden

De rechter van twee naast elkaar gelegen, vrijwel identieke gevels met in- en uitzwenkende ruggen. De gevels dateren uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Vergelijk met het huis de Iserman (Sprongstraat 13). Tegenwoordig in gebruik als woonhuis.