Kerkhof 2

Zutphen


Restauraties

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1955 en gerestaureerd in 1972.


Bijzonderheden

Kerkhof 2 werd bewoond door een aantal vrouwen die het dagelijks onderhoud van de parochiekerk verzorgden, de zogeheten 'Onze Lieve Vrouwe maagdekens'. Het huis stond bekend als het Maagden - of Maagdekenshuis. De kap is dendrochronologisch gedateerd op 1369.

 


Literatuur

[1] Richard Hermans, "De straete van vijf huesen", Jaarboek Wijnhuisfonds 1994.