Kerkhof 6

Zutphen


Restauraties

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1954 en gerestaureerd in 1973.


Bijzonderheden

Het pand dateert uit de Late Middeleeuwen en is vermoedelijk in de 16e eeuw duchtig onder handen genomen. Het bezit nog steeds een prachtig rococo plafond met bijpassende schouw.


Literatuur

[1] Richard Hermans, 'De straete van vijf huesen'. Jaarboek Wijnhuisfonds 1994.