Oudewand 51

Zutphen


Restauraties

Aangekocht en gerestaureerd in 2011. 


Bijzonderheden

Vanaf de 15e eeuw bleven bronnen bewaard die erop wijzen dat tegen de binnenzijde van de stadsmuur huizen gebouwd werden. De stadsmuur was niet van massief metselwerk maar kende aan de binnenzijde een opbouw met muurbogen. In en tegen deze muurbogen werden kleine huisjes gebouwd van slechts één muurboog breed. Na de Reformatie werden aan de Armenhage een drietal armenhuisjes gebouwd waarvan nummer 51 er één is. Oudewand 51 wordt in 1727 door Dr. Theodorus van Eyll, namens de R.K. gemeente gekocht van wijlen Anneken Koekebakkers. Het huis wordt ingezet voor het huisvesten van behoeftige gemeenteleden en blijft in bezit van de R.K. gemeente tot 1828. 

 


Literatuur

[1] Bouwhistorische verkenning, Arcx rapport 0783.