Spittaalstraat 65-67-69

Zutphen


Restauraties

Dit gemeentelijk monument is door het Wijnhuisfonds in 2010 aangekocht en grootschalig gerestaureerd onder leiding van architectenburo Boerman bna.


Bijzonderheden

Drie individuele huizen onder 1 zadeldak, vermoedelijk is de driedeling gerealiseerd aan het begin van de 19e eeuw. De drie panden kennen een verschillende indeling ten opzichte van elkaar en verschillende gevels. Elk bevat een ondiepe kelder aan de achterzijde, waarvan alleen die van nr 67 met een gewelf. Ook beschikken de panden over een achterhuis, maar ook die zijn niet identiek. Achter de nummers 65 en 67 is een achterhuis van twee verdiepingen gebouwd met een dwars geplaatst zadeldak met daaraan weer aanbouwen met plat dak. Achter nummer 69 is een aanbouw met een lessenaarsdak gerealiseerd, dat geen verdiepingen telt.

Uit eerder onderzoek door de Werkgroep Bouwhistorie van de Historische Vereniging Zutphen is vast komen te staan dat het huidige pand kort na 1620 gebouwd moet zijn.


Literatuur

[1] Plan Restauratie en verbouw Spittaalstraat 65-69 te Zutphen door architectenburo Boerman, datum 26-10-2010.