Oude Wand 94

Zutphen


Restauraties

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1972.


Bijzonderheden

Dit huis stamt uit het midden van de veertiende eeuw. Het heeft een hoge kap van zware eiken daksporen, tussen twee zijgevels met ezelsruggen. Tegen de oostelijke zijmuur is de schoorsteen van het buurhuis gemetseld. De nieuwe, westelijke gevel was een tussenmuur van een twee maal zo groot pand. Het westelijke huisdeel is in 1939 gesloopt. De eerste verdieping heeft vloerbalken van 35 bij 35 centimeter dik.
De later aangebrachte empire-raamindeling en deuromlijsting, alsook de bepleistering van de gevel, zijn bij de restauratie gehandhaafd. In de tweede wereldoorlog verborg de familie Van der Vegte die het huis toen bewoonde, hier tien joodse onderduikers van augustus 1942 tot aan de bevrijding. Een plaquette op de gevel memoreert deze periode.


Literatuur

[1] Wijnhuisfonds 60 Jaren, Verslag 1976, blz 49 en 80.
[2] Ronald Stenvert et al. Monumenten in Nederland, Gelderland, blz 364-365. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. Waanders Uitgevers, Zwolle, 2000.