Houdt u van Zutphen? Word donateur!

Door donateur te worden, steunt u de stichting Wijnhuisfonds bij het realiseren van haar doelstelling 'behoud van het cultureel erfgoed van Zutphen'.

Als dank voor uw steun nodigt het Wijnhuisfonds u jaarlijks uit voor een informatieve donateursavond en wordt u geinformeerd over monumenten, bouwhistorie en archeologie door middel van de halfjaarlijkse magazine, Zutphense Pracht.
Als welkomstgeschenk ontvangt u het fraaie boekwerk Van Kelder tot Kap een uitgave van de Historische Vereniging Zutphen en geschreven door Jan Frings, Michel Groothedde, Ellen Hooijschuur, Gosse Koolstra, Constant Willems en Sietze Wierda. 

Jaarlijkse donatie (donateurschap)
Voor een bedrag van € 25,- per jaar bent u al donateur, maar een hoger bedrag is uiteraard welkom!
Wanneer u minimaal vijf jaar lang een jaarlijkse donatie doet aan het Wijnhuisfonds, dan is uw gift volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Uw donatie dient dan jaarlijks (minimaal) € 30,- te bedragen. Lees hier meer over dit belastingvoordeel en print de overeenkomst uit.

Eenmalige gift
Het kan zijn dat u een financieel extraatje heeft ontvangen of dat u iets te vieren heeft en het Wijnhuisfonds daarin wilt laten delen. Welke reden u ook mocht hebben, uw extra steun wordt enorm door ons gewaardeerd.
Mocht uw eenmalige bijdrage € 300,- of meer bedragen, dan bent u daarmee 'donateur voor het leven' geworden en zullen wij u blijven informeren over onze werkzaamheden.

U kunt zich hier aanmelden als donateur.

Uw (jaarlijkse) bijdrage maakt u over op rekeningnummer NL79 ABNA 0486375374 t.n.v. stichting Wijnhuisfonds.