Donatie Wijnhuisfonds restauratie Sint Janskerk

Op 23 mei jl. heeft de penningmeester van het Wijnhuisfonds, de heer Barthold van Hasselt, het genoegen gehad om namens het WHF en in gezelschap van de pastoor en de bouwmeester van de parochie, een "hemelvlucht" te maken naar het topje van de Sint Jan om daar de haan terug te plaatsen.

Na de wijwater wijding van de haan beneden ging het gezelschap in een manbak naar de aanzienlijke hoogte van 77 meter (!) alwaar de haan na terugplaatsing werd gezegend. Een indrukwekkende ervaring en een magnifiek uitzicht over de stad en ommelanden.

Stichting Wijnhuisfonds was hiervoor uitgenodigd door de parochie omdat zij zeer erkentelijk is voor de donatie van WHF*, waarmee het torenkruis, wijzers, wijzer- en cijfertekens en de wijzerringen van de klok opnieuw konden worden verguld en er voorlopig weer jaren Tip Top bij staan.
Deze (aanzienlijke) bijdrage aan het herstel van deze beeldbepalende kerk in de skyline van Zutphen, past binnen de doelstelling van het Wijnhuisfonds en heeft geleid tot een mooi resultaat. Inwoners en bezoekers van Zutphen kunnen hier (dagelijks) van genieten!

Het herstel, de conservering en het vergulden van bovengenoemde zaken maakt onderdeel uit van het grote restauratieproject van zowel kerk als toren. Het gaat met name om de buitenschil met draagconstructie omdat de tijd en weersomstandigheden hun sporen hebben nagelaten.

* de donatie is gedaan vanuit het ‘De Jonge Fonds’.