Open Monumentendag 9 en 10 september 2017       

Het landelijk thema voor 2017 is 'Boeren, burgers en buitenlui'
De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

Organisatie Open Monumentendag Zutphen
De organisatie is in handen van de Stichting Open Monumenten Comité Zutphen (OMCZ) bestaande uit vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Zutphen en het Wijnhuisfonds, met ambtelijke ondersteuning van de gemeente Zutphen. Beide dagen zullen evenals vorig jaar weer bol komen te staan van de activiteiten.

Heeft u een suggestie voor 2017?
Wanneer u ideeën heeft voor de invulling van dit evenement in Zutphen, u kunt hierbij denken aan muziek, theater, demonstraties e.o. andere zaken, of u wilt uw eigen bedrijf op een bepaalde wijze onder de aandacht brengen, laat het dan weten aan de stichting Open Monumenten Comité Zutphen. Wij komen graag met u in conta

Voor meer informatie zie http://openmonumentendagzutphen.nl