"Van een leien dakje"
Een competitie om het gebruik van zonne-energie op monumenten te realiseren.

Het Wijnhuisfondspand 'Dat Bolwerck' aan de Zaadmarkt 110 is één van de twee deelnemende panden aan deze competitie waarmee we op zoek gaan naar innovatieve, ambitieuze en realiseerbare zonne-energie oplossingen voor monumenten. Het gebouwencomplex 'de Blokhuispoort' in Leeuwarden is de tweede deelnemer.

De competitie wordt georganiseert door Nudge in samenwerking met Alliander, BOEI, de gemeenten Zutphen en Leeuwarden en het Wijnhuisfonds. De centrale vraag van de competitie luidt 'hoe kun je het onbenutte dakoppervlak duurzaam gebruiken en tegelijkertijd het monumentale karakter van panden behouden?

Weet jij alles van zonne-energie, heb je veel bouwtechnische kennis of ben je een echte monumentenexpert? Dien dan vóór 1 oktober 2017 jouw ontwerp in en maak kans op een totaal geldbedrag van € 3.500,-!

Workshop voor belangstellenden
Op dinsdag 12 september van 14.00-17.30 uur wordt in Dat Bolwerck, Zaadmarkt 110 in Zutphen een workshop gehouden. Tijdens deze workshop delen vier inspirerende sprekers elk hun visie op monumenten en energieopwekking. Na elke pitch is er 10 minuten tijd voor interactie met de zaal. Vervolgens duiken we gezamenlijk de diepte in tijdens verdiepingssessies. Geïnteresseerd? Meldt u vóór 31 augustus hier aan.

Leuke ontwikkelingen op zonnestroomgebied.