Adviezen Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (2019)

De Raad voor Cultuur adviseerde minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in december 2019 over vier aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het ging om de aanvragen van:

1. Stichting Landgoed Linschoten
2. Stichting Het Groninger Landschap
3. Stichting Het Noordbrabants Landschap
4. Stichting Wijnhuisfonds

De raad sprak haar waardering uit voor de ambitie en inzet van de aanvragers. Hij heeft deze getoetst aan de hand van de criteria van de Subsidieregeling instanthouding monumenten.

De minister heeft eind januari op basis van dit advies positief besloten en het Wijnhuisfonds de POM-status toegekend. Zie ons persbericht van 29 januari 2020.

Meer informatie over de aanwijzing en criteria voor POM-status leest u op de website van de Raad voor Cultuur.