Culturele ANBI status

De fiscus heeft de activiteiten van het Wijnhuisfonds zeer positief gewaardeerd, door het Wijnhuisfonds naast een organisatie die monumenten restaureert, ook als Culturele Organisatie aan te wijzen in het kader van de ANBI Status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan het Wijnhuisfonds fiscaal ruim afgetrokken mogen worden voor de inkomstenbelasting.

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie over uw fiscale voordeel.

Voor uitgebreide informatie over het doen van giften aan een ANBI kunt u de ook de website van de Belastingdienst bezoeken.

Gegevens ANBI per 1-7-2019
Contactgegevens: Berkelsingel 30| 7201 BL Zutphen| 0575-513829| info@wijnhuisfonds.nl
Bestuurssamenstelling: Het bestuur van het Wijnhuisfonds wordt gevormd door zes regenten:
P. Viersen-Kooiman, voorzitter
H. Krans, secretaris
M.J. van Oostveen, penningmeester
M. Schriks, vice voorzitter
W.J. Hooijmans
M.A.T. à Campo
Beloningsbeleid: allen zijn onbezoldigd bestuurder
Beleid: Beleidsplan
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017
Verslag van activiteiten: Jaarverslag 2018  Jaarverslag 2017 
Doelstelling: De doelstelling van het WHF luidt samengevat: het bevorderen van het stedelijk schoon door instandhouding, bijdragen aan onderhoud en het verwerven en herstellen van panden. Het bestuur maakt de doelen van de stichting bekend en neemt de beslissingen en maatregelen, die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken.