Culturele ANBI status

De fiscus heeft de activiteiten van het Wijnhuisfonds zeer positief gewaardeerd, door het Wijnhuisfonds naast een organisatie die monumenten restaureert, ook als Culturele Organisatie aan te wijzen in het kader van de ANBI Status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan het Wijnhuisfonds fiscaal ruim afgetrokken mogen worden voor de inkomstenbelasting.

Meer weten?
Klik hier voor uw fiscale voordeel als particulier.
Klik hier voor uw fiscale voordeel als bedrijf.
Voor uitgebreide informatie kunt u de ook de website van de Belastingdienst bezoeken.

Gegevens ANBI per 1-1-2017
Contactgegevens: Berkelsingel 30| 7201 BL Zutphen| 0575-513829| info@wijnhuisfonds.nl
Bestuurssamenstelling: Het bestuur van het Wijnhuisfonds wordt gevormd door vijf regenten:
F.B. Venema, voorzitter
A.C.J. Viersen, secretaris
J.F.B. van Hasselt, penningmeester
M. Schriks, vice voorzitter
W.J. Hooijmans
Beloningsbeleid: allen zijn onbezoldigd bestuurder
Beleid: Beleidsplan
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2016  Jaarrekening 2015  Jaarrekening 2014
Verslag van activiteiten: Jaarverslag 2016   Jaarverslag 2015  Jaarverslag 2014
Doelstelling: De doelstelling van het WHF luidt samengevat: het bevorderen van het stedelijk schoon door instandhouding, bijdragen aan onderhoud en het verwerven en herstellen van panden. Het bestuur maakt de doelen van de stichting bekend en neemt de beslissingen en maatregelen, die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken.