Wezenlijke taak

Het WHF vindt het belangrijk om het historische en monumentale karakter van Zutphen in stand te houden en te versterken. De focus van het WHF is hierbij met name gericht op het in stand houden van cultureel erfgoed door aankoop en restauratie van panden die bepalend zijn (geweest) voor de historie van Zutphen.

Het doel van het WHF is niet zozeer het verhuren van panden, maar het in stand houden, verbeteren en verfraaien van Zutphens cultureel erfgoed. Om dit te bewerkstelligen voert het WHF een proactief aankoopbeleid door regelmatig te onderzoeken welke monumenten/plekken in Zutphen verbeterd kunnen worden.

Verkoop van (door het WHF gerestaureerde) panden wordt niet uitgesloten. Het doel is immers bereikt en er kan met de vrijgekomen middelen opnieuw geïnvesteerd worden. Kwaliteit gaat hierbij boven kwantiteit.

De visie van het WHF wordt uitgedragen door hierover actief te communiceren.

Het volledige Beleidsplan 2014-2016 kunt u hier downloaden.