Het Wijnhuisfonds zou zijn activiteiten niet kunnen uitoefenen zonder de ontvangst van schenkingen en legaten.

Uw afscheid een nieuw begin
Nalaten aan goede doelen is door de overheid vrijgesteld van erfbelasting. U kunt een goede bestemming voor uw geld en goederen vastleggen en tegelijkertijd de wereld van de komende generaties verbeteren, of meer specifiek: bijdragen aan het behoud van het cultuur historisch erfgoed van Zutphen. Maak van uw afscheid een nieuw begin en neem het Wijnhuisfonds op in uw testament.

Waaraan wordt uw schenking of legaat besteed?
Het Wijnhuisfonds zet zijn financiële middelen in ten behoeve van de zorg voor monumenten en -meer in het algemeen- voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed in Zutphen.
De gemeente Zutphen voert al ruim 80 jaar een monumentenbeleid. De stichting Wijnhuisfonds levert daarin een belangrijke bijdrage. Niet alleen door het restaureren van monumentale panden, ook door het stimuleren van de betrokkenheid van de inwoners van Zutphens en Warnsveld bij het gebouwde culturele erfgoed in hun gemeente en door het bewaken van de cultuurhistorische waarden.

Het Wijnhuisfonds is van mening dat alle monumenten een maatschappelijke functie dienen te vervullen om te kunnen blijven bestaan. Hetzij als woning, winkel of kantoor. De stichting verwerft hiervoor eigendomsrechten en restaureert en beheert monumentale panden en bouwwerken die voor de stad van belang zijn uit oogpunt van geschiedenis of kunst. Sinds haar oprichting in 1927 heeft zij al 99 (veelal monumentale) panden gerestaureerd, waardoor zij een flinke bijdrage heeft kunnen leveren aan het huidige stadsbeeld van Zutphen.

Culturele ANBI
De fiscus heeft de activiteiten van het Wijnhuisfonds zeer positief gewaardeerd door het Wijnhuisfonds, naast een organisatie die monumenten restaureert, ook als Culturele Organisatie aan te wijzen in het kader van de ANBI Status ( Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan het Wijnhuisfonds fiscaal ruim afgetrokken mogen worden voor de inkomstenbelasting.
Meer informatie zie Culturele ANBI-status.