Stationsplein 12

De NS heeft de afgelopen jaren het belang van haar stations als monumenten onderschreven door hier bouwhistorische onderzoek te laten uitvoeren. Er bestaat meer aandacht en respect voor haar monumenten. Dit uit zich in beleid om in alle stations iets meer te laten zien.

Bij de vondsten van een bijzondere bouwspoor kan worden gesteld, dat juist het nieuwe beleid ervoor heeft gezorgd dat niet gekozen is voor het aanbrengen van een veel eenvoudiger verlaagd plafond in de Kiosk maar wel om de bouwsporen van het plafond op te nemen in de ruimte.

Veel bezoekers zullen het vast niet als zodanig herkennen, dan wel het vreemd vinden dat het gehandhaafd is. Misschien prikkelt dat de vraag wel en vraagt het op die manier toch de aandacht en stemt tot nadenken.