Agnietenhof (westzijde)

Adres

Oude Wand 23 en 23a, Rijkenhage 32 en 32a

Restauraties

Aankoop door het Wijnhuisfonds in 1971. De restauratie vond plaats onder leiding van architect IJsbrand Kok en was gereed in 1978.

 

Bijzonderheden

De panden Rijkenhage 32 en 32a vormen de westzijde van de Agnietenhof. Ten tijde van de zusters des Gemenen Levens bevonden zich hierin de spinnerij, de weverij en het brouwhuis. De grote ramen in de bakstenen gevel zijn van veel latere datum. Geheel rechts op de verdieping van nummer 32 zit echter nog een gotische raamnis. Op een plattegrond uit 1751 wordt dit pand aangeduid als ‘het huijs door de Bleekster of weduwe Kroon bewoont’. De binnenhof was toen als bleek in gebruik; achter nummer 30 bevond zich hier ook een waterput.
De panden Oude Wand 23 en 23a vormen op deze plattegrond één huis, dat van de ‘Eerste Latiense Meester’. Hier bevindt zich aan de hofzijde, boven de poort, nog een gotisch raampje. De poort was lange tijd aan de straatzijde met een deur afgesloten en diende als privégarage.

 

Literatuur

[1] Jaarverslag 1978 Wijnhuisfonds

[2] Jaarverslag 1979 Wijnhuisfonds

[3] Jaarverslag 1980 Wijnhuisfonds