Bernhardsteeg 6-12

Adres

Bernhardsteeg 6, Zutphen

Restauraties

In 1936 intern gewijzigd en in 1983-1984 gerenoveerd in opdracht van NV Stadsherstel onder leiding van architectenbureau G. Prins uit Amsterdam, als afronding van de restauratie van het Oude Bornhof. Sinds 2013 is het pand eigendom van de stichting Wijnhuisfonds.

 

Bijzonderheden

De bebouwing op deze plek behoorde in de middeleeuwen tot het complex van het Oude Gasthuis in de heilige geest aan de Zaadmarkt. Na tal van wijzigingen kwam het huidige pand in 1893 in bezit van de Stichting Bornhof en 1963 in handen van de gemeente Zutphen.

Het enigszins achter de rooilijn gelegen pand met vijf vensterassen bestaat uit een begane grond en een verdieping. Het heeft een rechthoekige plattegrond en een zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat, bedekt met oudhollandse pannen. Het pand is gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw, maar bevat waarschijnlijk zeventiende-eeuwse onderdelen, gezien de smeedijzeren muurankers ter hoogte van de verdiepingsvloer.

Vanwege interne wijzigingen zijn in 1936 twee nieuwe ingangen gemaakt in de voorgevel (nu nummer 10 en 12), waarbij rekening is gehouden met de originele gevelindeling. In 1983 zijn van één woning twee woningen met twee wooneenheden gemaakt (nu nummer 6 en 8). De originele ingang rechts, is nog herkenbaar aan de rijke uitmonstering van de deur in vergelijking met de twee latere deuren. Deze paneeldeur heeft een bovenlicht met fraaie roedeverdeling en aan weerskanten houten pilasters met voluutvormige consoles, die een kroonlijst dragen. Het raam links hiervan is een schuifraam met een roedeverdeling. Het raam uiterst links is hier gelijk aan. Tussen de twee ramen bevinden zich de later aangebrachte deuren met eenvoudig bovenlicht. Op de verdieping zijn vijf schuiframen met roedeverdeling en het dak is voorzien van moderne dakkapellen. De witgepleisterde gevel wordt afgesloten met een geprofileerde gootlijst, rustend op klossen. De vanaf de straat niet zichtbare topgevel aan de linkerzijde van het pand is onderzocht door de Werkgroep Bouwhistorie van de Historische Vereniging Zutphen.

 

Literatuur

[1] Gemeentelijke Monumentenlijst Zutphen

[2] Regionaal Archief Zutphen, Archief NV Stadsherstel Zutphen, archiefnr 256

[3] Regionaal Archief Zutphen, Archief Werkgroep Bouwhistorie Zutphen van de Historische Vereniging Zutphen, archiefnr 373, inventarisnr 45