Beukerstraat 65

Adres

Beukerstraat 65, Zutphen

Restauraties

In 1960 is de noordelijke topgevel, waarop men vanuit de Sprongstraat een prachtig uitzicht heeft, in opdracht van de toenmalige eigenaar door het Wijnhuisfonds hersteld. Ook het dak werd onder handen genomen. De kapconstructie, met twee spantjukken boven elkaar, was nog in goede staat.

 

Bijzonderheden

Beukerstraat 65 en 67 zijn in 1391 samen als één huis gebouwd. Het pand werd het Assenhuys genoemd, naar de familie Asse, handelaren en stadsbestuurders, die het hadden het tot 1455 in eigendom hadden. Tussen 1572 en 1608 is het huis gesplitst. Beide huizen zijn uitvoerig onderzocht door de Werkgroep Bouwhistorie van de Historische Vereniging Zutphen.

 

Literatuur

[1] Jaarverslag 1959 Wijnhuisfonds, p. 5
[2] J. Krijnen e.a. (2002). Steenrijk in Zutphen: bouwhistorie van Beukerstraat 65-67. Zutphen: Uitgave Historische Vereniging Zutphen
[3] R. Stenvert e.a. (2000). Monumenten in Nederland: Gelderland. Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Zwolle: Waanders Uitgevers