De Dekenije

Adres

Zaadmarkt 102-108, Zutphen, Nederland

Restauraties

In 1984 tezamen met het Ten Broeckhuis aangekocht door het Wijnhuisfonds om het einde van de Zaadmarkt voor verder verval te behoeden. In 1986 heeft het Wijnhuisfonds het pand verkocht aan Stichting Hic Jacet Robur.

 

Bijzonderheden

Het grote huis met omlopend schilddak en waterlijst is ontstaan uit de samentrekking van twee huizen, één achter de drie traveeën links en één achter de twee traveeën rechts. Van beide huizen stond de kap loodrecht op de voorgevel. De huizen behoorden tot de immuniteit van de Sint-Walburgkerk, maar een deken heeft er nooit gewoond. Op het huidige pleintje stonden vier huizen in de rooilijn van het Ten Broeck Huis, die niet meer tot de immuniteit behoorden. Deze zijn in 1532 op last van Hertog Karel van Gelder gesloopt in verband met de bouw van zijn dwangburcht.
De ingangspartij zal ongeveer in 1820 zijn aangebracht. De kleine, ongepleisterde aanbouw aan de zijde van de Proostdijsteeg heeft een tuitgevel en stamt uit ongeveer 1700. Na de tweede wereldoorlog tot 1984, toen het Wijnhuisfonds het pand kocht, was er de muziekschool gevestigd. Het hoofdgebouw telt vier woningen inclusief de aanbouw.

 

Literatuur

[1] M. Groothedde e.a. (1999). De Sint-Walburgiskerk in Zutphen: momenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk. Zutphen: Walburg Pers
[2] Jaarverslag 1983 Wijnhuisfonds, p. 13-15.
[3] Jaarverslag 1984 Wijnhuisfonds, p. 18-21 en p. 60-65