De Gouden Sterre

Adres

Zaadmarkt 84A, Zutphen

Restauraties

Restauratie onder toezicht van het Wijnhuisfonds in 1968-1969. Tijdens deze restauratie is de gevel ontpleisterd, kreeg het pand een nieuwe stoep met balusters en leuning, een nieuwe voordeur en zijn ramen, luiken goten en schoorstenen hersteld. In 1974 volgde restauratie van de kap.

 

Bijzonderheden

Eerste vermelding van dit huis en het buurhuis Zaadmarkt 86 in 1449. Honderden jaren lang werden deze huizen, dan verenigd en dan gesplitst, bewoond door voorname Zutphense families. Eind achttiende eeuw was burgemeester Mr. Bernard Joost Verstege eigenaar en bewoner van de huizen. Zijn lotgevallen in de periode 1769-1796 zijn beschreven in de historische roman De oude strijd om het bestaan uit 1924, van de nu vrijwel vergeten Zutphense schrijfster L.E., pseudoniem van Lyte Engelberts (1880-1929). Begin negentiende eeuw volgde afbraak en herbouw met gebruikmaking van de oude middeleeuwse baksteen. In 1904 vestigt Tjakke Berg in het pand zijn twee jaar eerder opgerichte boekdrukkerij de Hoop, die in 1968 wordt omgezet in de bekende Drukkerij en Uitgeverij Walburg Pers.
In de middelste muurdam tussen de vensters van de begane grond zijn drie onder elkaar geplaatste gevelstenen uit 1999 van Hans ’t Mannetje: een zespuntige vergulde ster; de toren van de Walburgkerk met in de onderrand het naamcijfer van de Walburg Pers, dat zich ook bevindt in het bovenlicht van de zijingang in het Ravenstraatje; en een steen met de tekst ‘Alles heeft zijn uur Pred. 3:1’.

 

Literatuur

[1] L. E. (1924). De oude strijd om het bestaan. Utrecht: G. J. A. Ruys
[2] M. M. Doornink-Hoogenraad en R. Wartena (1969). De Munt en De Gouden Sterre: Historie van Twee Zutphense Huizen. Zutphen: Walburg Pers
[3] G. Rietberg. Lyte Engelberts, een bijna vergeten schrijfster. Tijdschrift voor de historie van Zutphen en omgeving. 2000 (1), p. 1-9