De Iserman

Adres

Sprongstraat 13, Zutphen

Restauraties

Evenals het huis de Zijdeworm er schuin tegenover, in 1942 gerestaureerd door A. A. Kok uit Amsterdam.

 

Bijzonderheden

Eenvoudige bakstenen gevel uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw. De top heeft een in- en uitgezwenkt beloop, in tweeën gedeeld door een waterlijst, met vier gemetselde pilastertjes. De geveltop loopt spits toe en is afgedekt met een dekplaatje. Op dit dekplaatje en op de vier pilastertjes werden bij de restauratie in 1942 (weer?) leeuwtjes geplaatst, die nu verdwenen zijn. De gevelbekroning vertoont overeenkomsten met die van het Beitelhuisje en lijkt ook veel op die van Barlheze 55.