De Kleine Engel

Adres

Lange Hofstraat 10, Zutphen

Restauraties

In 1998 aangekocht door het Wijnhuisfonds en in 1999 gerestaureerd.

 

Bijzonderheden

Eenvoudige, harmonieuze gevel met als enige versieringen een door houtsnijder Maarten Robert gemaakt snijraam boven de voordeur (bovenlicht) met daarin het huisnummer, vier consoles onder de daklijst en een moderne gevelsteen van Hans ’t Mannetje. De bouwgeschiedenis gaat terug tot de veertiende eeuw. Onder andere de keldermuren stammen uit deze tijd. Het metselwerk van de gevel toonde bij ontpleistering zeventiende-eeuwse bouwsporen, die terug voeren op de herbouw van het huis in 1610 als de Kleine Engel. In de kelder is een dichtgemetselde doorgang naar de Blauwe Engel, het buurhuis op nummer 8.

 

Literatuur

Jaarboek Wijnhuisfond 1998

Jaarboek Wijnhuisfonds 1999