De Rokende Moor

Adres

Turfstraat 13, Zutphen

Restauraties

Gerestaureerd in 1954-1955 door het Wijnhuisfonds, alhoewel het pand toen geen eigendom was. Bij het aanbrengen van een pleisterlaag omstreeks 1900, is de gevel met een stompe bijl bewerkt om een ruw oppervlak te verkrijgen tot beter houvast van het pleister. Tijdens de restauratie in 1954-1955 is de gevel ontpleisterd en weer vlak gemaakt met een tandbeitel. In 1990 schonk de toenmalige eigenaresse het huis aan het Wijnhuisfonds.

 

Bijzonderheden

Het pand heeft een eenvoudige trapgevel uit 1648 met vleugelstukken op de trappen. Tegen de vrijstaande zijgevel staan twee steunberen. Tot ongeveer 1450 maakte het huidige perceel deel uit van een grondstuk dat zich verder naar achteren langs het Broederenkerkhof uitstrekte. De voorgevel uit 1648 vertoont zeventiende-eeuws metselwerk en is anders dan de zij- en achtergevel, die uit kloostermoppen opgetrokken zijn.
Van 1754 tot 1824 stond het huis bekend als daar ‘waar de rokende moor uithangt’, wat erop duidt dat er een tabakshandel werd gedreven. Als herinnering hieraan is in de zijgevel een moderne gevelsteen aangebracht, waarop een niet-rokende moor wordt voorgesteld.

 

Literatuur

[1] Jaarboek 1990 Wijnhuisfonds, p. 14-16