De Tonnenmakerij

Adres

Kerkhof 20, Zutphen

Restauraties

Gekocht door het Wijnhuisfonds in 1987 van de gemeente Zutphen en in datzelfde jaar gerestaureerd.

 

Bijzonderheden

Tot 1966 bevond zich aan het Kerkhof de brandewijnstokerij ‘Mispelblom’.  Deze had een eigen kuiperij in een huisje dat in 1869 werd gebouwd na afbraak van een vorig. Qua architectuur is het huisje niet bijzonder. Van belang is dat de zuidelijke buitenmuur bestaat uit een stuk middeleeuwse stadsmuur met boogfriezen. Bovendien zijn de overige buitenmuren opgetrokken uit kloostermoppen die vermoedelijk afkomstig zijn van de Doodgraverstoren, een hier gelegen middeleeuwse, ronde muurtoren waarvan de fundamenten nog aanwezig zijn. Deze toren komt nog voor op negentiende-eeuwse afbeeldingen, waarvan de aanzet duidelijk is te zien aan de zuidgevel van het huisje. Daarnaast heeft het pand heeft een bijzondere, beeldbepalende ligging.
Het huisje heeft een moderne gevelsteen van Arie Teeuwisse, die een tonnenmaker aan het werk voorstelt. Tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

 

Literatuur

[1] 60 jaar Wijnhuisfonds, p. 51-53
[2] F.W.J. Scholten. Enige grepen uit de geschiedenis van de Zutphense stadsmuur, Jaarverslag 1988 Wijnhuisfonds