De Wildeman

Adres

Rodetorenstraat 56, Zaadmarkt 88

Restauraties

Gebouwen aangekocht in 1957. In de jaren 1961-1963 is het pakhuis met schuilkelder aan de Rodetorenstraat gerestaureerd door het Wijnhuisfonds en het pand aan de Zaadmarkt, na doorverkoop aan een particulier, onder toezicht van het fonds. De schuilkelder en een stalling aan de Rodetorenstraat zijn eigendom van het Wijnhuisfonds gebleven. De schuilkapel is toegankelijk via de Zaadmarkt.

 

Bijzonderheden

In de vijftiende eeuw bevond zich op de plek van Zaadmarkt 88 herberg ‘de Wildeman’. De stallen waren in het erachter gelegen pakhuis aan de Rodetorenstraat. In de zeventiende eeuw zijn deze panden met elkaar verbonden door een tussenbouw. In de bovenste verdieping hiervan richtte men in 1628 een schuilkapel in. Na de Reformatie waren de toenmalige eigenaren, de familie Haack, katholiek gebleven. Op 20 juni 1633 verstoorden twee majoors van het stedelijk garnizoen ‘een vergaedering van Pausgezinden’ en noteerden de namen van dertig aanwezigen. De kapel was alleen bereikbaar via een houten spiltrap in het pakhuis, een directe toegang tot het pand aan de Zaadmarkt heeft men nooit ontdekt. De kapel meet 5.94 bij 3.52 meter en heeft een houten tongewelf dat blauw geschilderd is met witte achtpuntige sterren, als een sterrenhemel.
Het huis aan de Zaadmarkt heeft nu een Lodewijk XVI-gevel uit omstreeks 1790, die bestaat uit vijf traveeën met geblokte hoeklisenen en een iets naar voren springende middentravee. Boven de entree is een lofwerk met een Mercuriusstaf, een drietand en twee siervazen. De acht schuiframen hebben de oorspronkelijke, kleine ruitverdeling.
Het bakstenen pakhuis is hoog en smal, in de achttiende eeuw verhoogd, met een hijsinstallatie onder de luifelkap. Beide panden herbergden tot eind 2016 het museum Henriette Polak.

 

Literatuur

[1] J. Gimberg (1908). Eene eigenaardige kamer te Zutphen. Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging Gelre, deel XI, p. 381
[2] R. Wartena (1976). Een schuilkapel in Zutphen. Zutphen: Museum Henriette Polak