De Zijdeworm

Adres

Sprongstraat 6, Zutphen

Restauraties

In 1942 aangekocht als derde pand van het Wijnhuisfonds. Het pand is evenals de twee eerdere aankopen en het pand aan Sprongstraat 13, gerestaureerd door A. A. Kok uit Amsterdam.

 

Bijzonderheden

Een van oorsprong middeleeuws huis, dat in 1645 ingrijpend is verbouwd en gemoderniseerd. De gevel wordt op stilistische gronden door sommigen toegeschreven aan Emond Hellenraet (ca.1592-1664), die ook de Wijnhuistoren en het Ruiter Kortegaerd bouwde. Het pand vertoont overeenkomsten met de hem eveneens toegeschreven gevel Kuiperstraat 17.
De trappen van de gevel zijn afgedekt met stenen platen, waarvan de bovenste de gevel insnijden tot aan het oeil-de-boeuf. De onderste traptreden hebben krachtige voluten; de bovenste een soort op zijn kant gezette, geknikte daklijsten.
Boven de twee ramen van de eerste verdieping zitten gebroken frontons met daarin palmboompjes op een piëdestal. De gevel is eveneens bekroond met een gebroken fronton met daarin een schilddragend leeuwtje van zandsteen. De eiken spanten van de kap zijn waarschijnlijk uit 1645, omdat de kap zo goed op de voorgevel aansluit. De sporen van de kap stammen echter uit de vijftiende of zestiende eeuw, mogelijk van de voorganger van het huis. De quasi oude onderpui is van een restauratie in 1905. Momenteel in is het pand in gebruik als winkel met boven woonruimte.

 

Literatuur

[1] Jaarboek 1997 Wijnhuisfonds, p. 20
[2] E. Jans. De Zutphense bouwmeester Emond Hellenraet en het Deldense Reigershuis. Tijdschrift voor de historie van Zutphen en omgeving, 1998, p. 1-5
[3] R. Meischke e.a. (2000). Huizen in Nederland: Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies. Zwolle/Amsterdam: Uitgeverij Waanders