Des Dekens Hues

Adres

Kerkhof 8 en 10, Zutphen, Nederland

Restauraties

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1977. Beide huizen verkeerden bij aankoop in erbarmelijke staat. De kappen moesten vervangen worden en binnenmuren weggebroken. Over de vorm van de stoepen ontstond discussie. Op een tekening van A. Beerstraten (1637-1665) hebben de huizen aan het Kerkhof overluifelde stoepen met een opgang aan de zijkant.

 

Bijzonderheden

Op de plaats van Kerkhof 8 stond, in ieder geval na 1449, de Latijnse school. In een verkoopakte van 1454 wordt een vorige eigenaar, Johan van Haeven, genoemd. Deze was deken van het kapittel, vandaar Des Dekens Hues, zoals het huis lange tijd genoemd werd. Toen de stadsmuur geen functie meer had, vond een uitbreiding tot tegen de muur plaats. Om vensters te maken, werd deze muur op drie plaatsen doorbroken. De muur is hier van een oudere datum dan de belendende gedeelten, wat te zien is aan de andere boogfriezen. Ook heeft het huis nog middeleeuwse kelders. De kapelaanswoning die stond op de plaats van Kerkhof 10 is in 1548 afgebroken. De gezamenlijke voorgevel van de twee huizen zoals we die nu kennen, is van na deze datum. Tussen huis en stadsmuur is een kleine binnentuin.

 

Literatuur

[1] R. Hermans. De Straete van de vijf huesen. Jaarverslag 1994 Wijnhuisfonds 1994, p.  38-43
[2] Jaarverslag 1971 Wijnhuisfonds, p. 8