Groenmarkt 7

Adres

Groenmarkt 7, Zutphen

Restauraties

De topgevel van het pand was in het verleden vervangen door een houten daklijst met daarachter een schilddak. In 1970 heeft het Wijnhuisfonds deze ingreep hersteld. Van de oorspronkelijke topgevel waren geen afbeeldingen bekend, maar de bekroning van het pand op nummer 9 bood voldoende aanknopingspunten voor een verantwoorde reconstructie. In 1988 is het pand gekocht door de Vereniging Hendrick de Keyser die in 1990-1991 een algehele restauratie liet uitvoeren.

 

Bijzonderheden

Groenmarkt 7 is de middelste van drie opvallende renaissancegevels in de noordwand van de Groenmarkt. De oudst bekende vermelding stamt uit 1395. Nadat Zutphen in 1591 definitief bij de Verenigde Republiek ging horen, volgde  een geleidelijke opbloei van de stad. In die periode werden de drie panden verbouwd en kregen zij hun nieuwe gevels met een duidelijke Amsterdamse, Hendrik de Keyser signatuur. Groenmarkt 5 draagt het jaartal 1629, Groenmarkt 7 dat van 1631. Groenmarkt 7 en 9 vormden oorspronkelijk één huis. Als je de twee topgevels wegdenkt, blijft er namelijk één regelmatige gevel van vijf traveeën over, de verdiepingen door waterlijsten gescheiden. De vensters van de eerste verdieping hebben afwisselend elliptische en driezijdige korfbogen; die van de tweede verdieping elliptische, behalve de middelste die een accoladeboog heeft. Pas in de derde verdieping wordt de regelmaat verbroken door middel van rechthoekige nissen om de overgang naar de twee afzonderlijke topgevels voor te bereiden. Volgens de reconstructietekening vertoonde de ramenreeks op deze verdieping een grotere eenheid dan in de huidige situatie. De karakteristieke smalle rechthoekige nissen keren terug in de beide topgevels. Het huis is een bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser. Het is bouwhistorisch uitvoerig onderzocht en ook over de bewoners is veel bekend.

 

Literatuur

[1] R. Meischke e.a. (2000). Huizen in Nederland: Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies. Zwolle/Amsterdam: Uitgeverij Waanders
[2] Wijnhuisfonds 50 jaren: jaarverslag 1976, p. 15-17.
[3] P. Rosenberg. Groenmarkt 7: de gevel, de bewoners en de buurpanden. Jaarverslag 1990 Wijnhuisfonds