Hagepoortplein 3

Adres

Hagepoortplein 3, Zutphen

Restauraties

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1975. Bij de restauratie die gereed kwam in 1983, is een evenwichtiger raam- en deurindeling op de begane grond aangebracht.

 

Bijzonderheden

In de tijd van het vrouwenconvent bevond zich op deze plaats het slachthuis. Uit gegevens van het Stadsarchief Zutphen zou blijken dat het voorhuis in 1820 is afgebroken en in 1839 herbouwd. Bij de ontmanteling voor de restauratie bleek hier echter niets van: voor- en achterhuis vormden één geheel en dateren waarschijnlijk uit de negentiende eeuw. De voor- en achtergevel zijn gemetseld van hergebruikte kloostermoppen, waarna alleen de voorgevel is bepleisterd. In 1960 vestigde zich een melkhandel en slijterij in het pand, dat toen de naam ‘de koperen kan’ kreeg.
Het buurpand aan de linkerzijde, een Waterstaatskerk die sinds 1909 in gebruik is door het Leger des Heils, is een pand rondom de Agnietenhof waarmee het Wijnhuisfonds geen bemoeienis heeft gehad.

 

Literatuur

[1] Jaarboek 1982 Wijnhuisfonds

[2] Jaarboek 1983 Wijnhuisfonds