Het Zwarte Anker

Adres

Broederenkerkstraat 1-3

Restauraties

Aangekocht in 1998 in slechte toestand. Na het oprollen van wietplantage stond het pand lang leeg. Meest recente restauratie door het Wijnhuisfonds. Gereed in 2000.

 

Bijzonderheden

Een van oorsprong veertiende-eeuws huis dat in de zestiende eeuw volledig is uitgebrand. Daarna volgden vele verbouwingen en ondeskundige vertimmeringen. De topgevel langs de Spiegelstraat is begin achttiende eeuw gesloopt en vervangen door een schilddak. Bij de restauratie zijn drie gotische vensternissen ontdekt in de niet zichtbare gevel aan de kant van de Broederenkerk. Soortgelijke nissen komen zijn ook gevonden in het Huis Lerinck (Agnietensteeg 9), de Proostdij (Proostdijsteeg 1-3), de voorgevel van de Broederenkerk en in een vrijgekomen achtergevel in Deventer (hoek Lange Bisschopstraat en Korte Poot).

In de gevel aan de Spiegelstraat zit een moderne gevelsteen (2000) van Hans ’t Mannetje met in notenschrift een straatroep van de Zutphense lompenkoopman Meyer Lipschits (1832-1908), die hier vroeger veel geklonken heeft. Tegenwoordig bevat het huis drie appartementen.

Literatuur

[1] W. Bloemink. Verslag bouwhistorisch onderzoek Broederenkerkstraat 1-3. Jaarboek 1998 Wijnhuisfonds
[2] C.J. Willems. Restauratie Broederenkerkstraat 1-3. Jaarboek 1999 Wijnhuisfonds