Heukestraat 53

Adres

Heukestraat 53, Zutphen

Restauraties

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1995. De restauratie kwam gereed in 1996.

 

Bijzonderheden

Hoog en smal pakhuis met een hijsinstallatie onder een luifelkap. Het pand behoorde oorspronkelijk waarschijnlijk bij Groenmarkt 5, waar het recht achter ligt.
De huidige verschijningsvorm stamt uit ongeveer 1800. De westelijke muur tot aan de tweede verdieping is gemetseld met veertiende- of vijftiende-eeuwse bakstenen. Binnen is over de volle breedte van de achtergevel een rookkanaal met daarin op vaste afstanden ijzeren profielen. Dit is vermoedelijk een inrichting voor het roken van spek. Het pand was van 1869 tot 1929 eigendom van een spekslagerij in de Turfstraat.
De gevel heeft een moderne gevelsteen van Hans ’t Mannetje, die een steiloor- of stagoorvarken voorstelt. Dit verdwenen Achterhoekse varkensras leverde vroeger het bekende Gelderse spek. De omsloten tuin is door het Wijnhuisfonds van een nieuwe tuinmuur voorzien. Het pand is beneden in gebruik als atelier met boven woonruimte.

 

Literatuur

[1] Jaarboek 1994 Wijnhuisfonds

[2] Jaarboek 1995 Wijnhuisfonds

[3] Jaarboek 1996 Wijnhuisfonds