Hof van Flodorf

Adres

Halterstraat 22, Zutphen

Restauraties

Aankoop door het Wijnhuisfonds in 1991. Na restauratie kwam het pand in 1993 weer in particulier bezit. Tijdens de restauratie is een overvloed aan gegevens over de bouwgeschiedenis aan het licht gekomen, waardoor het een van de best gedocumenteerde huizen van Zutphen is.

 

Bijzonderheden

Met de buurhuizen op de nummers 20 en 18 vormt dit pand een opvallend grootschalig complex te midden van de overwegend bescheiden huizen van de Nieuwstad. Vanuit het midden van de licht gebogen Halterstraat is het een prachtig stadsgezicht.

Het hout voor de kap werd omstreeks 1435 gekapt. Rond 1550 is het huis in bezit van de familie Ripperda die ook het kasteel te Vorden bezat. Van ongeveer 1630 tot 1739 hebben en Halterstraat 20 dezelfde eigenaar en worden ze inwendig verbonden. Aan de achterzijde is over de volle breedte een laat-zeventiende-eeuwse aanbouw van twee verdiepingen onder een eigen kap. Deze is zichtbaar vanuit de Dieserstraat.
Van 1877 tot 1952 is het huis in bezit van en gebruikt door de Joodse gemeente; van 1949 tot 1952 zelfs als synagoge. Daarna is het pand een veilinglokaal en tegenwoordig een woonhuis. In de voorgevel is een eenvoudige houten deuromlijsting in Lodewijk XIV-stijl uit ongeveer 1734. De dubbele bordesstoep heeft iets naar voren gezwenkte treden en een ijzeren balustrade. De voordeur met stoep is eigenlijk beneden de stand van het huis. De verklaring hiervoor gaat terug naar 1726, toen de huizen op nummer 20 en 22 tot één stadshuis werden omgebouwd. Nummer 20 kreeg toen een prachtig ingangspartij die de hoofdingang vormde. Na splitsing in 1734 kreeg nummer 20 een eigen sobere ingang met eenvoudige trap.

Het stucwerk van omstreeks 1740 is, vooral in het trappenhuis, van een allure die in Nederland alleen in het westen voorkomt. De naam dankt het huis aan eigenaren uit de zeventiende eeuw, Adriaan Balthasar van Flodorf, kasteelheer van Dorth en diens zoon.

 

Literatuur

[1] M.A. Prins-Schimmel & R. Stenvert (1997). Hof van Flodorf te Zutphen: Een middeleeuws stadshuis ingrijpend verfraaid. Zutphen: Stichting Wijnhuisfonds
[2] F.W.J. Scholten. De Hof van Flodorf, een kleine historie. Jaarverslag 1999 Wijnhuisfonds, p. 38-44