Huis Lerinck

Adres

Oudewand 98 en 100, Agnietensteeg 9

Restauraties

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1975-1976. Tijdens de restauratie in 1980 werden de antieke voordeuren van nummer 100 gestolen. Verspreiding van foto’s met verzoek tot opsporing had succes: een ambtenaar van de Dienst Publieke Werken Amsterdam herkende de deuren bij een handelaar, die ze teruggaf. Omdat het Wijnhuisfonds inmiddels kopieën had laten maken, zijn de originele deuren later gebruikt voor de nieuwe ingang van Proostdijsteeg 9.

 

Bijzonderheden

Op deze plaats woonden burgemeester Willem Lerinck en zijn vrouw Beerne. Het echtpaar verkocht in 1462 een tuin en boomgaard aan de overzijde van het Oude Wand aan de zusters van de Agnietenhof, die er hun kapel bouwden. Uit de wirwar van magazijnen van een grossierderij in rijwielen die het Wijnhuisfonds in 1975-1976 kocht, zijn drie woonhuizen gepeld. Oude Wand 100 heeft een fraaie Lodewijk XVI-ingangspartij, waarvan in Zutphen nog twee mooie voorbeelden te vinden zijn:  Zaadmarkt 88 en Beukerstraat 56.
Het gotische achterhuis dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Het heeft een hoog zadeldak tussen twee topgevels die met ezelsruggen afgedekt zijn. De westelijke gevel heeft een drienissentop die grote overeenkomst vertoont met de westelijke topgevel van de Broederenkerk. De oostelijke heeft twee spitsboognissen. De houten kap dateert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw.

 

Literatuur

[1] Jaarverslag 1980 Wijnhuisfonds
[2] R. Meischke e.a. (2000). Huizen in Nederland: Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies. Zwolle/Amsterdam: Uitgeverij Waanders