Huize van de Kasteele

Adres

's-Gravenhof 6, Zutphen

Gekocht in juli 1975 van de Vereniging Pro Senectute die er een bejaardenhuis in exploiteerde. In 1990 gaat het eigendom over naar de gemeente Zutphen, wegens een voor het Wijnhuisfonds niet te dragen financiële last. In 1990 gerestaureerd door de Rijksgebouwendienst, gelijktijdig met het schuin erachter gelegen Hof van Heeckeren.

Bijzonderheden

In 1568 schenkt Philips II een huis op deze plaats aan het burgerweeshuis, waarna meteen nieuwbouw volgt. De kap van het huidige pand is dendrochronologisch gedateerd op 1571. In 1664 wordt het burgerweeshuis verplaatst naar wat nu het Hagepoortplein is en komt het huis in particuliere handen.
In 1733 krijgt het bij een verbouwing tot stadsresidentie van Van Heeckeren zijn huidige aanzien. Uit dat jaar stammen onder andere de Lodewijk-XIV-deuromlijsting (vergelijk ook Halterstraat 20) en het fraaie barokke hek met de twee inrijpoorten. Het interieur wordt verrijkt met de pauwenzaal, de voormalige salon met bijzondere, beschilderde wandbespanning en een gedecoreerde schouw. De naam ‘van de Kasteele’ is ontleend aan een familie die het huis in de negentiende eeuw bewoonde. Tegenwoordig is het pand in gebruik als hotel.

 

Literatuur

M.M. Doornink-Hoogenraad (1958). Het Huis ’s-Gravenhof 6 te Zutphen, Bijdragen en Mededelingen van Gelre, herdruk 1977