Kerkhof 2 en 6

Adres

Kerkhof 2 en 6

Restauratie

Respectievelijk aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1955 en 1954 en in 1972 en 1973 gerestaureerd. De achterhuizen van deze panden waren in een dermate slecht staat, dat besloten werd deze te slopen en de vestingmuur op te trekken tot de hoogte van het boogfries in de aangrenzende muurgedeelten. Wegens woningnood kon dit plan niet gelijk worden uitgevoerd.

Bijzonderheden

Beide huizen dateren uit de Late Middeleeuwen en zijn vermoedelijk in de zestiende eeuw, toen ze verwaarloosd waren, duchtig onder handen genomen. Kerkhof 2 (het rechter pand) werd bewoond door een aantal vrouwen die het dagelijks onderhoud van de parochiekerk verzorgden, de zogeheten Onze Lieve Vrouwe maagdekens. Het huis stond bekend als het Maagden- of Maagdekenshuis. De kap is dendrochronologisch gedateerd op 1369.

Literatuur

[1] R. Hermans. De Straete van de vijf huesen.
[2] Jaarverslag 1994 Wijnhuisfonds, p. 38-43