Kuiperstraat 17

Adres

Kuiperstraat 17, Zutphen

Restauraties

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1975 en gerestaureerd in 1979.

 

Bijzonderheden

Een zeer bijzondere gevel uit 1651. Uit stilistische overwegingen wordt het ontwerp toegeschreven aan Emond Hellenraet (ca. 1592-1664), die ook de Wijnhuistoren bouwde. De gevel vertoont overeenkomsten met Sprongstraat 6, onder meer de topbekroning en de plaats van het oeil-de-boeuf.
De gevel bestond oorspronkelijk uit kloostermoppen. Latere veranderingen in vuil werk van kleine baksteen geven aan dat de gevel van een pleisterlaag was voorzien. Bij de restauratie is deze weer aangebracht en is er niet teruggerestaureerd naar de allereerste gedaante. Het pand is in gebruik als woonhuis.

 

Literatuur

[1] E. Jans. De Zutphense bouwmeester Emond Hellenraet en het Deldense Reigershuis. Tijdschrift voor de historie van Zutphen en omgeving, 1998, p. 1-5
[2] R. Meischke e.a. (2000). Huizen in Nederland: Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies. Zwolle/Amsterdam: Uitgeverij Waanders