Oude Nieuwstadpoort

Adres

Isendoornstraat , Zutphen

Restauraties

In 1952 door het Wijnhuisfonds in opdracht van het stadsbestuur gerestaureerd.

 

Bijzonderheden

Na de vereniging van de nederzetting Nieuwstad met Zutphen in 1312 (zie Berkelpoort) liep de belangrijke uitvalsweg naar Deventer via de Dieserstraat. Deze liep achter het koor van de Nieuwstadskerk langs en verliet de stad door de Nieuwstadpoort (eerste vermelding 1347). Op 16 november 1572 dringen de Spanjaarden door deze poort de stad binnen, waarna de plundering en de uitmoording van de bevolking begint.
Na de inname door Prins Maurits, komt Zutphen in 1591 bij de Republiek der Zeven Provinciën. Direct daarna wordt begonnen met de aanleg van een grootse nieuwe omwalling. Hierbij wordt de uitvalsweg naar het noorden verschoven naar de Nieuwstad (de straat) en verlaat men de stad door de Nieuwe Nieuwstadpoort.
Beide poorten zijn verdwenen, wat nog rest is de barbacane-tussenpoort over de binnenste gracht van de Oude Nieuwstadpoort.

 

Literatuur

[1] M. Groothedde. Gemeentelijk archeologisch onderzoek aan de Isendoornstraat, Jaarboek 1997 Wijnhuisfonds, p. 38-44
[2] F. W. J. Scholten. Enige grepen uit de geschiedenis van de Zutphense stadsmuur, Jaarverslag 1988 Wijnhuisfonds, p. 37-51