Oudewand 47

Adres

Oudewand 47, Zutphen

Restauraties

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1976 . Bij restauratie in 1978 was onvoldoende ventilatie onder de vloer gemaakt. Het euvel werd ondervangen door een vossengat in verbinding met een buis door de muur.

Bijzonderheden

De achterzijde van dit huis wordt gevormd door een stuk van de voormalige stadsmuur. Noordwaarts, richting Berkelpoort langs het Armenhage, is deze muur, met twee muurtorens, goed bewaard gebleven. Eenvoudige, maar goede voorgevel. Een van de voormalige bewoners van dit pand was kunstenaar Hans ’t Mannetje, die in de periode 1969 tot 2013 vele gevelstenen heeft vervaardigd die o.a. zijn terug te vinden op diverse monumentale panden in de binnenstad van Zutphen.

Literatuur

[1] Jubileumboek Wijnhuisfonds 1927-2002, p. 64