Rijkenhage 28, 24 en 26

Adres

Rijkenhage 28, 24 en 26

Restauraties

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in respectievelijk 1975, 1976 en 1978. Nu in juridisch eigendom, zoals meerdere panden rondom de Agnietenhof, van de Stichting Adamanshuis. De gevels aan het Rijkenhage waren zo slecht dat herbouw noodzakelijk was. Met grote moeite werd van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg toestemming verkregen de dakkapellen aan de hofzijde in plaats van aan de straatzijde aan te brengen.

 

Bijzonderheden

Deze drie panden vormen samen met Rijkenhage 30 de noordelijke wand van de Agnietenhof ten westen van de ingangspoort. Op een kaart van 1751 in het Rijksarchief van Gelderland staan zij aangegeven als ‘Nieuw geboude Huysjes van de oude Teurfschuere’. Blijkbaar stammen zij uit de eerste helft van de achttiende eeuw.
Tijdens de restauratie bleken de achtergevels verschillende oude elementen te bevatten. Die van nummer 24 had in de verdieping een gotisch kruisvenster met in de hardstenen onderdorpel een sponning voor een glas-in-lood-venster. De achtergevel van nummer 26 bevatte een rondboog in metselwerk van kloostermoppen boven de begane grond, die aan een inrit doet denken. Nummer 28 was tussen de beide wereldoorlogen verbouwd, waarbij de oude achtergevel was gesloopt. Alleen Rijkenhage 28 is nog in bezit van het Wijnhuisfonds.

 

Literatuur

[1] Jaarverslag 1980 Wijnhuisfonds