Ruiter Kortegaerd

Adres

Pelikaanstraat 4, Zutphen

Restauraties

Aangekocht door het Wijnhuisfonds in 1955 en vervolgens gerestaureerd in de periode 1956-1958.

 

Bijzonderheden

In 1639 gebouwd door Emond Hellenraet (ca.1592-1664), die vooral bekend is als bouwmeester van de Wijnhuistoren. Het pand vormt samen met het buurhuis het Bolwerck (1549) en de Drogenapstoren (1446) op de achtergrond een zeer fraaie afsluiting van de Zaadmarkt. De naam Kortegaerd is een verbastering van Corps de Garde.
Het pand heeft een bakstenen renaissancetrapgevel. De grote trappen zijn opgevuld met klauwstukken en de top is bekroond door een gebroken timpaan met kleine obelisk. Boven de twee hoofdvensters zitten een soort accoladebogen en de toegangspoort heeft Dorische pilasters. In de eerste en tweede verdieping wordt gezondigd tegen het klassieke principe dat zich op de verticale symmetrieas geen zuil, pilaster of muurdam mag bevinden. De toch zeer originele gevel heeft hierdoor een lichte neiging visueel in twee helften uiteen te vallen. Hellenraet tilde blijkbaar niet zwaar aan dit principe, getuige de romp van de Wijnhuistoren. Zie ook de aan hem toegeschreven gevels Sprongstraat 6, Kuiperstraat 17 en Zaadmarkt 84 (Café De Korenbeurs).
Op de begane grond is tegenwoordig een wijnhandel gevestigd; boven is een appartement.

 

Literatuur

[1] 40 Jaren Wijnhuisfonds, p. 16 ev.
[2] R. Meischke e.a. (2000). Huizen in Nederland: Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies. Zwolle/Amsterdam: Uitgeverij Waanders