Schupstoel 6

Adres

Schupstoel 6, Zutphen

Restauraties

Schupstoel 6 was in de tweede helft van de twintigste eeuw eigendom van de David Evekink Stichting en is 1976 gerestaureerd door architectenbureau Prins uit Amsterdam. Via Stadsherstel Zutphen komt het pand in 2013 in bezit van de stichting Wijnhuisfonds.

 

Bijzonderheden

De Schupstoel was oorspronkelijk een binnenhaven van de Berkel, waar tol werd geheven. Vandaar de naam Schupstoel (schip/scheepstol) Toen de Berkel in de dertiende eeuw naar de noordzijde van de stad werd verlegd, is de haven gedempt. Op het ontstane pleintje ontstond rond 1275 de eerste bebouwing met houten huizen. Na een stadsbrand in 1284 verrezen er huizen van baksteen. In de eeuwen erna wijzigden de huizen regelmatig van vorm en uiterlijk, maar de kern bleef middeleeuws. Van de vijftiende eeuw tot in de negentiende eeuw werd de Schupstoel bewoond door rijke kooplieden, stadsbestuurders en adellijke families.

Het huidige pand Schupstoel 6 bestaat uit een woning met winkelruimte onder een schilddak met dakkapel. Het heeft een  gepleisterde, negentiende-eeuwse lijstgevel met in de parterre Empire-ramen en een deuromlijsting met pilasters en hoofdgestel. Eind twintigste eeuw stond het pand aan de achterkant in verbinding met het pand aan Bornhovestraat 12. Tijdens de restauratie in 1976 zijn deze panden van elkaar gescheiden en is het middengebied opgeschoond. Momenteel is in de winkel op de begane grond een goud- en edelsmid in gevestigd.

 

Literatuur

[1] Regionaal Archief Zutphen, Archief Bouwvergunningen Zutphen, archiefnr 145 en 395

[2] Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Monumentenregister

[3] K. Etienne (2012). Het Oude Bornhof en Omgeving: zeven eeuwen geschiedenis in Zutphen. Zutphen: eigen uitgave