U kunt ons financieel steunen door donateur te worden, een schenking te doen of ons in uw testament op te nemen. Door donateur te worden, steunt u Stichting Wijnhuisfonds bij het realiseren van haar doelstelling ‘behoud van het cultureel erfgoed Zutphen’.

Donateurs worden uitgenodigd voor de jaarlijkse donateursavond en ontvangen het halfjaarlijkse magazine, Zutphense Pracht.

Jaarlijkse donatie, PG donateur of donateur voor het leven

  • Voor een bedrag van €25,- per jaar bent u al donateur, maar een hoger bedrag is uiteraard welkom!
  • U kunt ons ook voor langere tijd steunen en kiezen voor een periodieke gift (PG) van minimaal €30,- per jaar. Dat gaat via een schenkingsovereenkomst, waarvoor geen notaris nodig is. Door onze culturele ANBI-status krijgt u een groot deel van uw schenking terug van de Belastingdienst. Een voorwaarde is dat u minimaal 5 jaar een gelijk bedrag schenkt. Meer informatie over een periodieke gift vindt u hier. Wanneer u hiervoor kiest dan dient u naast het aanmeldingsformulier ook de ingevulde en ondertekende schenkingsovereenkomst aan ons te sturen. Deze overeenkomst kunt u hier downloaden, printen en sturen aan: Stichting Wijnhuisfonds, Zaadmarkt 88, 7201 DE, Zutphen.
  • Een derde mogelijkheid om ons te steunen is via een donateurschap voor het leven. Dat kost eenmalig €300,-, maar meer mag uiteraard ook.

Eenmalige schenking

Iedere gift is van harte welkom! Als u éénmalig als particulier schenkt, is uw gift aftrekbaar van uw inkomstenbelasting en zelfs 1,25 x, dankzij onze culturele ANBI-status. U heeft bij een eenmalige schenking wel te maken met een drempel- en een maximumbedrag. Bij periodiek schenken is er geen sprake van een drempel en maximaal bedrag. Uw bijdrage investeren wij direct in het herstellen van monumenten.
Mocht u een schenking overwegen dan kunt u met ons contact opnemen en helpen wij u bij de formaliteiten.

Stichting Wijnhuisfonds in uw testament

Het opnemen van het Wijnhuisfonds in uw testament is een prachtige manier om toekomstige generaties ook van de prachtige gebouwen en onze fantastische binnenstad te laten genieten.
Steeds vaker laten mensen een bedrag na aan het Wijnhuisfonds. Zij zien graag dat de dierbare stad van waar ze in woonden of hebben verbleven behouden blijft. Ze weten dat wij de gebouwen een goede toekomst geven.

Ik word donateur    Door het versturen van dit aanmeldformulier verleent u ons toestemming om uw adresgegevens door te geven aan Zutphense Pracht ten behoeve van de halfjaarlijkse verzending van dit gelijknamige magazine. Bekijk onze privacyverklaring