Bestuurssamenstelling met ingang van 1 januari 2024

Aan het einde van het jaar zullen er drie bestuursleden terugtreden, te weten Geert Klein Ovink als penningmeester, Marcel Wendrich als secretaris en Ernst Verster als lid.

Allen hebben in de afgelopen periode een grote inzet en bijdrage geleverd aan het Wijnhuisfonds en de overgang naar een nieuwe eigen organisatie. Onze dank daarvoor!

Richard van Leeuwen, reeds toegetreden tot het Bestuur, neemt de taak van penningmeester per 1 januari over. Gerdien Verschoor, tevens afgelopen jaar toegetreden, zal de taak van secretaris per 1 januari overnemen.