Stichting Wijnhuisfonds is in 1927 opgericht en is daarmee een van de oudste instellingen voor monumentenbehoud in Nederland.

Het Wijnhuisfonds heeft hart voor het historisch karakter van Zutphen. De doelstelling is niet voor niets: “Het bevorderen van het stedelijk schoon in de gemeente Zutphen door zorg voor instandhouding van hetgeen aldaar van belang is uit het oogpunt van geschiedenis of kunst”. In de praktijk betekent dat:

  • het verwerven en restaureren van verwaarloosde of anderszins in de knel komende panden;
  • het verhuren van monumentale woningen en bedrijfsruimten (en heel soms verkopen daarvan);
  • het zorgen voor een levendige en aantrekkelijke binnenstad;
  • het vergroten van betrokkenheid van inwoners en bezoekers bij het cultureel erfgoed in Zutphen, bijv. door panden publiek toegankelijk te maken.

In 2012 is het Wijnhuisfonds gefuseerd met N.V. Stadsherstel.

0
jaar geleden opgericht
0
woningen verhuurd
0
bedrijfspanden verhuurd
0 +
donateurs

POM status

In januari 2020 heeft de minister van OC&W aan het Wijnhuisfonds de status van Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) toegekend. Aan het verkrijgen van die status worden strenge eisen gesteld. Je treedt dan ook toe tot de eredivisie van de monumentenbeheerders. Naast erkenning voor de kwaliteit van het werk dat wij al bijna 100 jaar doen heeft het ook financiële voordelen. Daardoor blijven wij in staat om ons goede werk voort te zetten.

Door het restaureren en ontwikkelen van monumentale panden tot onze kerntaak te maken behouden wij het unieke DNA van de stad Zutphen en bieden we haar toekomst.

ANBI status

Stichting Wijnhuisfonds is door de Belastingdienst ook aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI moet zich voor minimaal 90% inzetten voor het algemene nut en mag geen winstoogmerk hebben. Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Giften aan een culturele ANBI zijn voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (met als drempel 1% van het inkomen, maar geen drempel in geval van periodieke giften).

Doelstelling

De doelstelling van het WHF luidt samengevat: het bevorderen van het stedelijk schoon in de gemeente Zutphen door instandhouding, bijdragen aan onderhoud en het verwerven en herstellen van panden. Het bestuur maakt de doelen van de stichting bekend en neemt de beslissingen en maatregelen, die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken.

 

Bestuur

Samenstelling van het onbezoldigd bestuur van het Wijnhuisfonds:

Samenstelling bestuur met ingang van 1 januari 2024

Adres

Stichting Wijnhuisfonds
Zaadmarkt 88
7201 DE Zutphen