Paltsprijs 2024

  Wie deed de beste restauratie in de gemeente Zutphen?

  Dit jaar wordt opnieuw de Paltsprijs uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijs is bedoeld voor particulieren en bedrijven in Zutphen, die hun pand of locatie zodanig hebben gerestaureerd dat er sprake is van versterking van de (historische) beeldkwaliteit. Welk pand nomineer jij?

  De Paltsprijs is een stimuleringsprijs van het Wijnhuisfonds. Met de uitreiking wil de stichting bedragen aan het behoud en herstel van het gebouwde culturele erfgoed van Zutphen. De winnaar wordt bekend gemaakt rondom Open Monumentendag.

  De Paltsprijs bestaat uit een oorkonde, een schildje voor aan de gevel en een aanmoediging van
  € 1.000,- voor de winnaar. De nummer twee ontvangt € 500,- en de derde plaats is goed voor € 250,-. De winnaar van de Palts Publiekprijs wint een aanmoediging van € 500,-.

  Wie kan meedoen?

  Alle cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten in de gehele gemeente Zutphen, die zijn gerestaureerd én opgeleverd tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2024, kunnen meedingen. Dat geldt voor bedrijfs- en woonpanden, locaties (bijv. tuinen en parken) en objecten in de openbare ruimte. Een monumentenstatus is niet nodig, maar het moet wel gaan om een bijzonder gebouw. Kern is dat de restauratie en aanpak de cultuurhistorische kwaliteit van historisch Zutphen versterkt. Reguliere onderhoudswerkzaamheden komen dus niet in aanmerking.

  Nomineren Paltsprijs

  Nomineren kan van 1 tot en met 25 juni online via www.wijnhuisfonds.nl/paltsprijs

  Vanaf 26 juni worden de nominaties bekeken om te zien of ze voldoen aan de gestelde criteria. We hopen op minimaal 10 aanmeldingen, waaruit vervolgens door een deskundig team een shortlist van 5 restauraties wordt gedestilleerd. Vervolgens wordt de shortlist bezocht en vergt de vakkundige jury het eindoordeel.

  Palts Publieksprijs

  Er is ook een Publieksprijs. Hiervoor komen álle genomineerden in aanmerking. Hiervoor is het vanaf 1 augustus mogelijk om je stem uit te brengen.

  Jubilerende SOM (Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren) ontving op 14 maart 2024 een bijdrage van 1 miljoen euro van de VriendenLoterij voor oprichting van StadsherstelFonds.

  In 2024 bestaat SOM 50 jaar. De leden van SOM houden zich al jarenlang bezig met het restaureren en ontwikkelen van erfgoed, vooral in historische binnensteden. Het bijzondere jubileum wordt extra kracht bijgezet door de VriendenLoterij. Met een bijdrage van € 1 miljoen van de VriendenLoterij wordt er een StadsherstelFonds opgericht om leden te helpen erfgoed te blijven redden en beleefbaar te maken.

  Meteen al in 2024 worden vijf te restaureren jubileumpanden met een publieksfunctie in het centrum van de belangstelling gezet en hun restauratie financieel mogelijk gemaakt. Het betreft een regentenhuis in Amsterdam welke later werd gebruikt als bank en nu een Muziekhuis wordt, de herbestemming van de Noorse Zeemanskerk in Rotterdam tot Cultuurhuis en trouwlocatie, de verbouwing van de Grote Kerk te Vlaardingen tot stadsbibliotheek, de restauratie van koetshuis Sion in Rijswijk en de restauratie en openstelling van de schuilkapel in De Wildeman te Zutphen (eigendom Wijnhuisfonds). Stichting Wijnhuisfonds is de VriendenLoterij en SOM enorm dankbaar voor deze bijdrage en inzet voor beleefbaar erfgoed in Zutphen!

  Meer is te lezen op de website van SOM, via: https://www.som-monumenten.nl/2024/03/15/bijdrage-vriendenloterij-voor-som-persbericht/

  Stichting Wijnhuisfonds kiest voor REBO Vastgoed Management als nieuwe vastgoedpartner

  Zutphen – Stichting Wijnhuisfonds heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met REBO Vastgoed Management. REBO gaat als nieuwe vastgoedpartner het  vastgoedmanagement en de verhuur van monumentale panden verzorgen. Met deze samenwerking wil Stichting Wijnhuisfonds de zorg voor haar monumenten in de stad Zutphen op een nog hoger niveau brengen.

  Suzan te Brake, Directeur van het Wijnhuisfonds is verheugd over de samenwerking. ‘Het Wijnhuisfonds is een instituut in de stad Zutphen en heeft hart voor het historische karakter van de stad. Het Wijnhuisfonds zet zich als erfgoedzorger en monumenteneigenaar in voor de instandhouding van het gebouwde erfgoed van Zutphen. Wij hebben als Professionele Organisatie voor het Monumentenbehoud (POM) kwaliteit hoog in het vaandel staan. Met REBO als nieuwe partner zien wij onze ambities als maatschappelijke verhuurder van monumenten op een doeltreffende wijze gerealiseerd worden. Wij zijn uitermate te spreken over de wijze waarop REBO ons gaat helpen in het verder professionaliseren van onze verhuur en het toekomstbestendig maken van onze portefeuille.”

  Ludwig Holzapfel, Directeur REBO Vastgoed Management, benadrukt: ‘Met deze samenwerking zetten we meerdere facetten van onze dienstverlening in en maken we gebruik van onze ervaring met unieke objecten. We hebben veel waardering voor wat het Wijnhuisfonds betekent voor de historische panden in de gemeente en de stad. Het is fantastisch om bij te dragen aan waar het Wijnhuisfonds voor staat en hen te ondersteunen bij de huidige en toekomstige uitdagingen waar zij voor staan.”

 • Bestuurssamenstelling met ingang van 1 januari 2024

  Aan het einde van het jaar zullen er drie bestuursleden terugtreden, te weten Geert Klein Ovink als penningmeester, Marcel Wendrich als secretaris en Ernst Verster als lid.

  Allen hebben in de afgelopen periode een grote inzet en bijdrage geleverd aan het Wijnhuisfonds en de overgang naar een nieuwe eigen organisatie. Onze dank daarvoor!

  Richard van Leeuwen, reeds toegetreden tot het Bestuur, neemt de taak van penningmeester per 1 januari over. Gerdien Verschoor, tevens afgelopen jaar toegetreden, zal de taak van secretaris per 1 januari overnemen.

 • Sluiting kerstvakantie en nieuwe beheerder REBO

  Vanwege de kerstvakantie is ons kantoor gesloten vanaf maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari.

  Dringende onderhoudsklachten kunt u tot en met 31 december melden via info@wijnhuisfonds.nl en 0575-757031.

  Vanaf 1 januari kunt u dringende onderhoudsklachten 24 uur per dag telefonisch melden op telefoonnummer 0313 – 490 280. De overige, minder urgente reparatieverzoeken kunt u online indienen via het reparatieverzoek op onze website of per e-mail tdvgm@rebogroep.nl

  Vanaf maandag 7 januari staan wij graag weer voor u klaar in ons prachtige kantoor in De Wildeman.

  Op 31 december nemen wij afscheid van onze beheerder Managing Partner Vastgoed Zutphen, een samenwerking tussen IJsselwonen uit Deventer en SBM Bouw- en vastgoedmanagers uit Almelo.

  Vanaf 1 januari zal het vastgoed management en de verhuuractiviteiten onze huurwoningen liggen bij onze nieuwe partner, REBO Vastgoed Management B.V. REBO Vastgoed Management is onderdeel van de REBO Groep. Een familiebedrijf dat is opgericht in 1976. Inmiddels is REBO uitgegroeid tot een professionele vastgoedspecialist, waarbij betrouwbaarheid en excellentie centraal staan, met vestigingen over heel Nederland. Wij kijken daarom enorm uit naar deze samenwerking en danken MPVZ alvast hartelijk voor hun werkzaamheden en de soepele overdracht!