Jubilerende SOM (Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren) ontving op 14 maart 2024 een bijdrage van 1 miljoen euro van de VriendenLoterij voor oprichting van StadsherstelFonds.

  In 2024 bestaat SOM 50 jaar. De leden van SOM houden zich al jarenlang bezig met het restaureren en ontwikkelen van erfgoed, vooral in historische binnensteden. Het bijzondere jubileum wordt extra kracht bijgezet door de VriendenLoterij. Met een bijdrage van € 1 miljoen van de VriendenLoterij wordt er een StadsherstelFonds opgericht om leden te helpen erfgoed te blijven redden en beleefbaar te maken.

  Meteen al in 2024 worden vijf te restaureren jubileumpanden met een publieksfunctie in het centrum van de belangstelling gezet en hun restauratie financieel mogelijk gemaakt. Het betreft een regentenhuis in Amsterdam welke later werd gebruikt als bank en nu een Muziekhuis wordt, de herbestemming van de Noorse Zeemanskerk in Rotterdam tot Cultuurhuis en trouwlocatie, de verbouwing van de Grote Kerk te Vlaardingen tot stadsbibliotheek, de restauratie van koetshuis Sion in Rijswijk en de restauratie en openstelling van de schuilkapel in De Wildeman te Zutphen (eigendom Wijnhuisfonds). Stichting Wijnhuisfonds is de VriendenLoterij en SOM enorm dankbaar voor deze bijdrage en inzet voor beleefbaar erfgoed in Zutphen!

  Meer is te lezen op de website van SOM, via: https://www.som-monumenten.nl/2024/03/15/bijdrage-vriendenloterij-voor-som-persbericht/

  Stichting Wijnhuisfonds kiest voor REBO Vastgoed Management als nieuwe vastgoedpartner

  Zutphen – Stichting Wijnhuisfonds heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met REBO Vastgoed Management. REBO gaat als nieuwe vastgoedpartner het  vastgoedmanagement en de verhuur van monumentale panden verzorgen. Met deze samenwerking wil Stichting Wijnhuisfonds de zorg voor haar monumenten in de stad Zutphen op een nog hoger niveau brengen.

  Suzan te Brake, Directeur van het Wijnhuisfonds is verheugd over de samenwerking. ‘Het Wijnhuisfonds is een instituut in de stad Zutphen en heeft hart voor het historische karakter van de stad. Het Wijnhuisfonds zet zich als erfgoedzorger en monumenteneigenaar in voor de instandhouding van het gebouwde erfgoed van Zutphen. Wij hebben als Professionele Organisatie voor het Monumentenbehoud (POM) kwaliteit hoog in het vaandel staan. Met REBO als nieuwe partner zien wij onze ambities als maatschappelijke verhuurder van monumenten op een doeltreffende wijze gerealiseerd worden. Wij zijn uitermate te spreken over de wijze waarop REBO ons gaat helpen in het verder professionaliseren van onze verhuur en het toekomstbestendig maken van onze portefeuille.”

  Ludwig Holzapfel, Directeur REBO Vastgoed Management, benadrukt: ‘Met deze samenwerking zetten we meerdere facetten van onze dienstverlening in en maken we gebruik van onze ervaring met unieke objecten. We hebben veel waardering voor wat het Wijnhuisfonds betekent voor de historische panden in de gemeente en de stad. Het is fantastisch om bij te dragen aan waar het Wijnhuisfonds voor staat en hen te ondersteunen bij de huidige en toekomstige uitdagingen waar zij voor staan.”

 • Bestuurssamenstelling met ingang van 1 januari 2024

  Aan het einde van het jaar zullen er drie bestuursleden terugtreden, te weten Geert Klein Ovink als penningmeester, Marcel Wendrich als secretaris en Ernst Verster als lid.

  Allen hebben in de afgelopen periode een grote inzet en bijdrage geleverd aan het Wijnhuisfonds en de overgang naar een nieuwe eigen organisatie. Onze dank daarvoor!

  Richard van Leeuwen, reeds toegetreden tot het Bestuur, neemt de taak van penningmeester per 1 januari over. Gerdien Verschoor, tevens afgelopen jaar toegetreden, zal de taak van secretaris per 1 januari overnemen.

 • Sluiting kerstvakantie en nieuwe beheerder REBO

  Vanwege de kerstvakantie is ons kantoor gesloten vanaf maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari.

  Dringende onderhoudsklachten kunt u tot en met 31 december melden via info@wijnhuisfonds.nl en 0575-757031.

  Vanaf 1 januari kunt u dringende onderhoudsklachten 24 uur per dag telefonisch melden op telefoonnummer 0313 – 490 280. De overige, minder urgente reparatieverzoeken kunt u online indienen via het reparatieverzoek op onze website of per e-mail tdvgm@rebogroep.nl

  Vanaf maandag 7 januari staan wij graag weer voor u klaar in ons prachtige kantoor in De Wildeman.

  Op 31 december nemen wij afscheid van onze beheerder Managing Partner Vastgoed Zutphen, een samenwerking tussen IJsselwonen uit Deventer en SBM Bouw- en vastgoedmanagers uit Almelo.

  Vanaf 1 januari zal het vastgoed management en de verhuuractiviteiten onze huurwoningen liggen bij onze nieuwe partner, REBO Vastgoed Management B.V. REBO Vastgoed Management is onderdeel van de REBO Groep. Een familiebedrijf dat is opgericht in 1976. Inmiddels is REBO uitgegroeid tot een professionele vastgoedspecialist, waarbij betrouwbaarheid en excellentie centraal staan, met vestigingen over heel Nederland. Wij kijken daarom enorm uit naar deze samenwerking en danken MPVZ alvast hartelijk voor hun werkzaamheden en de soepele overdracht!

  Het Wijnhuisfonds is zeer content met de geweldige opkomst tijdens haar jaarlijkse donateursbijeenkomst

  Op 4 oktober 2023 vond onze jaarlijkse donateursbijeenkomst plaats in Dat Bolwerck. Een kleine 90 donateurs woonden de bijeenkomst bij; een geweldige opkomst!

  Secretaris Marcel Wendrich leidde op uitmuntende wijze de bijeenkomst en heette alle donateurs welkom. Na alle huishoudelijke mededelingen en het programma, stelde Marcel ook het bestuur aan alle donateurs voor. Nieuwe directeur Suzan te Brake stelde zich eveneens voor en vertelde over haar opgebouwde kennis en ervaring in de erfgoedsector en band (van oudsher en via een restaurerende vader) met de stad Zutphen en meer in het bijzonder de portefeuille van het Wijnhuisfonds (waar haar vader dus ook aan gerestaureerd heeft). Vervolgens nam Suzan de aanwezigen mee in haar ‘Stip op de horizon’; haar (voorlopige) antwoord op de vraag waar het Wijnhuisfonds in haar visie in de toekomst naar toe zal gaan.

  Daarna blikte voorzitter Dorine Boerboom terug en vooruit. Belangrijke punten hierin waren de samenstelling van het bestuur, de organisatie in verandering, de ontwikkelingen in het huidige bezit, maar ook thema’s als leefbaarheid en het redden van monumentale panden welke niet gered worden door anderen. Ook gaf zij de opmaat naar ons prachtige jubileum in 2027, wanneer de Stichting Wijnhuisfonds exact 100 jaar bestaat. Penningmeester Geert Klein Ovink gaf aansluitend een toelichting op het financiële beleid. Daarbij ging het om veel meer dan de cijfers. Zo lichtte hij toe dat het Wijnhuisfonds een stevige basis kent en nam hij de aanwezigen mee in de POM-status en wat dit met zich meebrengt. Ook gaf hij aandacht aan corporate governance en de verwachtingen over de toekomst.

  Speciale gast en afsluiter vormde wethouder Sjoerd Wannet van de gemeente Zutphen. In zijn bevlogen verhaal ging hij in op de succesfactoren achter Zutphen als geschiedenis- en monumentenhoofdstad van de provincie Gelderland. Wij waren zeer trots dat hierbij het Wijnhuisfonds – naast een betrokken samenleving en het aan Zutphen voorbijgaan van de sloopwoede uit de jaren ’70 – als één van de drie succesfactoren genoemd werd. Tussen alle sprekers door werden onder begeleiding van Marcel Wendrich diverse vragen van de aanwezigen beantwoord en was er ruimte voor interactie. Omstreeks 17:15 werd de bijeenkomst afgesloten met een borrel voor alle aanwezigen. Wij danken onze donateurs nogmaals hartelijk voor hun aanwezigheid en grote betrokkenheid bij het Wijnhuisfonds. Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst!