Oude Wand 25 & 27

Adres

Oude Wand 25 en 27

Restauraties

Begonnen in 1977 als onderdeel van de algehele restauratie van de Agnietenhof.

 

Bijzonderheden

Deze beide huizen sluiten vanaf de Komsteeg in westelijke richting aan op de kapel en het refterdormitorium van de Agnietenhof. Het jaartal 1443 dat de muurankers aangeven is ongeveer juist. Recent is door een werkgroep van de Historische Vereniging Zutphen met dendrochronologisch onderzoek vastgesteld dat de houtconstructies in de huizen dateren uit 1448. De ankers zelf moeten van een veel latere datum zijn, omdat deze wijze van jaaraanduiding pas eind zestiende eeuw ontstond. In 1475 kochten de zusters van het Adamanshuis van Sander Schimmelpenninck en Elisabeth van der Oye het pand dat lag naast hun twee stichtingshuizen. Later zijn deze stichtingshuizen met nog enkele kleine huizen vervangen door het reftergebouw. Op een kaart uit 1751 vormen Oude Wand 25 en 27 één huis, aangeduid als dat van Dominee Wardenier.
Nummer 27 heeft de entree in een portiek met een gemetselde rondboog. Recht hiertegenover is in de achtergevel ook een dergelijke boog aangetroffen. Vermoedelijk bevond zich hier ooit een porte-cochère die toegang gaf tot stallen in het hof. Op 23 maart 1977 brandde het pand geheel uit, waarbij de oude kap verloren ging.
Nummer 25 heeft een stenen stoep met ijzeren balusters, loodrecht op de gevel en een voor Zutphen zo karakteristieke erker. Bij de restauratie werd een met linnen bespannen wand uit omstreeks 1800 ontdekt, waarop acht lagen behang waren geplakt. Bij minutieus onderzoek in een atelier kwamen drie voorstellingen bloot: een mand met bloemen, een getuigd schip en een huis in tuin en park.

 

Literatuur

[1] R. S. Stenvert en M. Groothedde (1993). Van Dekzand tot kapspant: Het Adamanshuis aan de Oude Wand. Zutphense Archiefpublikaties, nummer 9

[2] Jaarverslag 1978 Wijnhuisfonds