Schupstoel 2

Adres

Schupstoel 2 en 2a, Zutphen, Nederland

Restauraties

Schupstoel 2 was in de tweede helft van de twintigste eeuw eigendom van de David Evekink Stichting en is in 1976 gerestaureerd door architectenbureau Prins uit Amsterdam. Via Stadsherstel Zutphen komt het pand in 2013 in bezit van het Wijnhuisfonds.

 

Bijzonderheden

De Schupstoel was oorspronkelijk een binnenhaven van de Berkel, waar tol werd geheven. Vandaar de naam Schupstoel (schip/scheepstol) Toen de Berkel in de dertiende eeuw naar de noordzijde van de stad werd verlegd, is de haven gedempt. Om het gevormde pleintje ontstond rond 1275 de eerste bebouwing met houten huizen. Na een stadsbrand in 1284 verrezen er huizen van baksteen. In de eeuwen erna wijzigden de huizen regelmatig van vorm en uiterlijk, maar de kern bleef middeleeuws. Van de vijftiende eeuw tot in de negentiende eeuw werd de Schupstoel bewoond door rijke kooplieden, stadsbestuurders en adellijke families.

Het huidige pand op Schupstoel 4 dateert van 1850 en heeft een dwars schilddak met een negentiende-eeuwse lijstgevel, voorzien van gemetselde hoekpilasters. De vensters hebben hoofdgestellen en in de verdieping zitten Empire-ramen. In 1906 is de begane grond verbouwd tot winkel met een winkelpui in Jugendstil. Tijdens de restauratie in 1976 is het aangrenzende pand aan de linkerzijde (Schupstoel 4) doorgebroken om een openbare doorgang te creëren naar het Oude Bornhof. Het deel boven de doorgang is toen bij de bovenwoning van Schupstoel 2 getrokken. De bovenwoning kreeg een eigen ingang aan het Oude Bornhof met adres Schupstoel 2A.

 

Literatuur

[1] Regionaal Archief Zutphen, Archief Bouwvergunningen, archiefnr 145 en 395

[2] Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Monumentenregister

[3] K. Etienne (2012). Het Oude Bornhof en Omgeving: zeven eeuwen geschiedenis in Zutphen. Zutphen: eigen uitgave